Viltspår försvåringar
 • Svårare väder
 • Längre avstånd människa-hund
 • Annan spårläggare
 • Korsande spår av människa/klöv/annan hund/blod
 • Dold klöv
 • Skott
 • Leta upp spår
 • Längre spår
 • Bloduppehåll (dra klöv efter spår fast blodet upphör) Gör inte för långa uppehåll från början.
 • Mer Vinklar
 • Mindre blod
 • Svårare Teränger
 • Människor som följer med då du och din hund går spåret
 • Längre liggtid