Inkallningskurs (helg)

Skillnad på ljud/ord vid inkallning
Tänk på Belöningar/bemötande då hund kommer
Sitt stanna
Fångad: hund får lära sig fast vi fångar den inte alltid betyder att det roliga är slut
U-svängen: tryggare och säkrare att få hunden sitta vid din sida då hunden kommer på inkallning